Člověk vs stroj

Lidská práce patří mezi nejdůležitější prvky podnikání. Nicméně, člověk také vymyslel stroj, jež dokáže lidské práce do určité míry či zcela nahradit. Jak tedy zaměstnanec může se strojem bojovat?

V první řadě by zaměstnanec neměl brát své první pracovní místo po ukončení studia za konečné. V práci tráví člověk většinu života. Technologický vývoj nikdy nespí. Proto by se měl zaměstnanec vzdělávat nejen firemními školeními, ale i sám. Není zapotřebí nějaké dramatické každodenní studium. Jen by neměl být zaměstnanec tvrdohlavý a odmítat nové věci. Jinak se může stát, že ho nahradí stroj.

V podnikání (ale i v běžném životě) mají lidé tendenci automatizovat věci, pro něž existují dostupné technologie. Např. vznik 5-osé CNC frézky nahradil frézaře, který musel na klasické frézi upínat obrobek 6x, aby mohl obrábět ze všech 6 stran. Pokud by se frézař nepřeškolil na nové CNC, tak zůstane bez práce.

Dalším faktorem je tendence firem k univerzálnosti. Investice do strojů představuje významný finanční výdaj a proto chce firma novým strojem získat co nejvíc. Jinými slovy chce nahradit co nejvíce činností, jež před tím museli vykonávat lidé. Firmy rovněž nerady školí zaměstnance. Jde o zdlouhavý a riskantní proces, kdy nakonci může zaměstnanec odejít (pokud si ho firma nějak nezaváže) a firma musí začínat odznova. Proto raději investuje do dražšího multi-funkčního stroje a zaškolí 1 zaměstnance, než aby musela zaškolovat 3 zaměstnance na starší model stroje.

Co to znamená pro lidstvo? Bude lidská práce někdy nahrazena? Z části už nahrazena byla. A je to dobře, protože byly nahrazeny především nebezpečné a fyzicky velmi namáhavé činnosti. Tento trend pokračuje a zaměstnanci se čím dál víc přibližují k počítačům i na dílenské úrovni. Někde je tento proces rychlejší (sériové výroby) a někde pomalejší (kusové, zakázkové výroby).

Statistiky hovoří sami za sebe. Před několika desítkami let byla obdobná míra nezaměstnanosti jako dnes, i když technologie značně pokročili. Kdyby stroje vytláčely lidskou práci, tak by se nezaměstnanost zvyšovala. Ale není tomu tak. Lidé se akorát přesouvají na jiná pracoviště, kde pro stroje vytváří úkoly, programy, … podle kterých mohou vznikat, pracovat, posouvat lidstvo k lenivěšjím pozicím.

JanKatrnak

(Zdroj obrázku: CC0 Public Domain, Pixabay.com - RyanMcGuire - https://pixabay.com/cs/%C4%8Dlov%C4%9Bk-t%C4%9Blocvi%C4%8Dna-svalovina-fitness-641691/)