Vyšší zaměstnaností k nižší kvalitě

 

Být zaměstnaný je fajn. Být zaměstnaný a mít vysokou mzdou je ještě lepší, ale jak je to z pohledu zaměstnavatele?

Cílem firem na poli personalistiky je mít kvalitní zaměstnance za co nejnižší cenu, neboli mzdu, jež pro podniky představuje náklad. Teoreticky by tedy měly firmy zakládat svá sídla, fabriky, pobočky v místech, kde je nejlevnější pracovní síla. Dalším důvodem je širší výběr. Firma si může vybírat a hledat toho nejlepšího. Co z toho tedy vyplývá? Optimum podniků na trhu práce je tedy určitá mírá nezaměstnanosti. Nikdy se nebudou snažit o minimální nezaměstnanost, protože by byli samy proti sobě. Avšak v některých oblastech dochází k výskytu velmi nízké míry nezaměstnanosti. Jde o města, kde se to vyplatí. Mzda je sice náklad, ale pokud je výnos o dost vyšší, tak proč ne a nezaměstnanost může klidně klesnout téměř až na minimum.

Toto byl příklad, kdy jak z pohledu zaměstnance tak zaměstnavatele dojde na trhu práce k vítězné situaci. Mzdy rostou. Firmy stále dokáží pokrýt rostoucí mzdy z vysokých příjmů. Ale co když taková krátkodobá situace nastane v místě, kde výnosy nerostou, ale přibývá pouze firem? A jak je to vlastně s kvalitou zaměstnanců v dobách nízké nezaměstnanosti?

V obou případech se snižuje kvalita zaměstnanců. Čím nižší nezaměstnanost, tím užší výběr pro firmy, tím hůře kvalifikované pracovníky musí firmy nabírat a co nejhůř za rostoucí mzdu. Zaměstnanec se dostává do výhody. Firmy o kvalitní zaměstnance bojují. Hledají alternativy. Např. multifunkční stroje, jež omezí počet pracovních míst. Software, který dokáže řídit dílnu bez-obslužně, … S nízkou kvalitou zaměstnanců přichází další problém – školení. Firmy musí zaškolovat. To vyžaduje určitý čas a po něm se může stát, že zaměstnanec uteče za lepším (pokud si ho firma nepozichruje). Podnikatelé nejenže nemají chuť školit, ale radši se sejdou s kamarádem z radnice na kafi, aby podiskutovali o tom, jak strašně málo je masa do mlýnku (na odborná učiliště).

V prvním případě (kdy nerostou výnosy na zaměstnance) dochází ještě k horší situaci. Školení se nevyplatí vůbec a v podstatě dochází k tvrdému boji mezi firmami o přežití. Problém je, že tento boj probíhá pouze u firem na stejných trzích. Avšak mnoho zaměstnanců může pracovat v různých odvětvích. Dochází k tomu, že i když je určitá firma konkurenceschopná na svém trhu výrobků, tak není schopna ustát rostoucí mzdové náklady v místě podnikání. A tito personalističtí konkurenti vytlačí firmu do záhuby, aniž by to bylo jejích úmyslem, aniž by o dané firmě věděli, neboť vůbec nesdílí stejné odbytové trhy.

I když kvalita zaměstnanců všeobecně klesá v době vysoké zaměstnanosti, tak v některých oblastech podnikání se kvalita zvyšuje. Řeč je o manažerech. Nouze je naučí. Najednou musí být mistry na poli personalistiky, musí umět vytěžit maximum s dosavadních zaměstnanců, musí umět hledat nové zaměstnance z toho mála na trhu práce, musí umět najít alternativní řešení, musí efektivně zaškolovat, musí být flexibilní na trhu práce.

JanKatrnak

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.